Editing the Article Info on your Articles Page | Centrul de asistență - SITE123

Editing the Article Info on your Articles Page

Editing your posts on your articles is important for updating information on your website and keeping track of things that change in the businesses or topics you write articles about.


To edit the article info:

  1. In the editor click on Pages. 
  2. Scroll to the article page and click the blue Edit button. 
  3. In the article window that appears, click the blue Edit button on one of the articles
  4. Make all the changes desired.
  5. Click save once finished.


Aveți nevoie de mai mult ajutor? Suntem aici pentru a te ajuta 24/7
Articole legate de:
Nu mai așteptați, creați site-ul dvs. astăzi! Creaţi un site web

Mai mult decât 1667 site-urile create SITE123 în US azi!